Удобна бота № 9
Обмен учебными материалами


Практична робота № 9Тема:

Облікоприбуткування продукції із виробництва. Продаж готової продукції.

Завдання 1.

Відобразила 18. 04.12 оприбуткування на «Склад ТМЦ» із підрозділу

«

Виробництво» порахунку витрат 231наступної готової продукції в розрізі номенклатурних груп та рахунків (табл.26):

Таблиця 26. Оприбуткуванню продукції із виробництва

Продукція Стіл офісний Стіл комп'ютерний Стілець офісний Кількість Ціна планова 500,00 400,00 150,00 Рахунок Номенклатурна група Стіл Стіл Стілець

Завдання 2.

Відобразити документально господарську операцію по продажу TOB «Будинок меблів» 8 шт. столів офісних по ціні 700,00 грн. без ПДВ (ставка ПДВ - 20 %), столів комп'ютерних по ціні 550,00 грн. без ПДВ. (ставка ПДВ - 20 %), стільців офісних по ціні 200,00 грн. без ПДВ (ставка ПДВ - 20 %). Між сторонами укладено Договір № 6 від 17.04.2012 р.

Також підприємством виставлений Рахунок-фактура (рахунок на оплату покупцеві) від 18.04.2012 р. Покупець виписав Довіреність від 17.04.2012 р. № 85 на одержання продукції на Експедитора Василець Василя Васильовича.

На основі виписаного Рахунку-фактури наше підприємство із «Складу ТМЦ» відвантажило продукцію Видатковою накладною від 20.04.2012 р. (документ підписав завідувач складом Карась М.І.) та виписало Податкову накладну від 20.04.2012 р.

24.04.2012 р. покупець оплатив відвантажену продукцію в розмірі 65 %.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Поясніть призначення документа «Рахунок на оплату постачальника». Які проводки він формує?

2. Поясніть призначення документа «Надходження товарів і послуг». Які проводки він формує?

3. Які є способи формування прибуткової накладної?

4. Які є способи формування документа “Реєстрація вхідного податкового документа”?

5. Якими документами оформляється відпуск ТМЦ оптом?

6. Для яких цілей використовується документ “Звіт про роздрібні продажі”?

7. Які рахунки призначені для обліку запасів, товарів, МШП?

8. У яких довідниках міститься інформація про види матеріальних цінностей?

9. Який документ призначений для переміщення ТМЦ всередині підприємства? Як його сформувати?

10. Поясніть призначення документа «Рахунок на оплату покупцю». Які проводки він формує?

11. Як скористатися режимом «Введення на підставі»? Які переваги дає режим?

12. Який документооборот для оформлення процесу виробництва реалізований у програмі?

13. Як ввести склад (специфікацію) готової продукції?

14. Які бухгалтерські проводки формуються по документу “Звіт виробництва за зміну”?

15. Які реквізити документа «Звіт виробництва за зміну»?

Пояснювальна записка до теми заняття №5


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная